Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 odst. 2 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2024.

K zápisu s sebou doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, přihlášku (formulář k vyzvednutí v MŠ).

Přihlášku můžete doručit osobně, poštou na adresu MŠ, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §34, odst. 3. a 4., v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Makov pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Makov na školní rok 2023/ 2024. Podle těchto kritérií bude ředitelka postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (18 dětí).

1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 5 let nebo měly odklad školní docházky, ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ,

2. děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky,

3. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 4 let, ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ,

4. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 4 let,

5. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 3 let, ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ,

6. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 3 let,

7. děti mladší 3 let (datum narození od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) budou přijímány podle kapacitních možností MŠ.

Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře (do kolonky listu Přihláška do Mateřské školy). V případě, že dítě není řádně očkováno, doloží zákonný zástupce potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. dítě, které 31. 8. 2024 dosáhne 5 let věku).

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen na vývěsce školy před obecním úřadem a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

V Makově dne 27. 2. 2024
Mgr. Lenka Chmelíková
ředitelka školy


Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!