O škole

Jsme malotřídní škola pro žáky 1. stupně.


Základní škola Makov se nachází v centru obce s dopravní obslužností. Jedná se o malotřídní školu, která kromě tradiční výuky využívá i alternativní způsoby učení.

V současné době má naše škola 13 žáků, kteří navštěvují první až pátý ročník.

Výhodou malotřídní školy je komunikace mezi dětmi a dospělými, která bývá přirozenější a otevřenější. Všichni se spolu známe a máme k sobě blíž. Nižší počet žáků umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému, rodinnou a přátelskou atmosféru. Další předností je způsob výuky, kde se formou skupinového vyučování, ale i samostatné práce učí děti hospodařit s časem a být zodpovědné za výsledky své práce.

Mimo samotných učitelů se do vzdělávacího a výchovného procesu zapojuje i asistentka pedagoga, která s učitelkami spolupracuje na přímé výchovné a vzdělávací činnosti, a to nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše škola zároveň využívá služeb školní asistentky, která navíc poskytuje pedagogům podporu v oblasti administrativní a organizační.

Součástí školy je i družina. Ranní družina je od 6:30 a odpolední končí v 15:30.

Většina vyučování probíhá v budově školy, pouze na tělesnou výchovu se žáci přesunují do místní sokolovny, která je plně vybavena. V letních měsících se využívá víceúčelové hřiště v obci.

S dětmi se zapojujeme do různých soutěží a akcí. V průběhu školního roku se děti učí i projektovému vyučování a na konci školního roku si užívají ,,spaní ve škole" spojené se zábavou, hrami a soutěžemi.

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!