Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Makov

Základní účel zřízení - rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Hlavní činnost - předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a školské služby - výchova dětí mimo školní vyučování ve školní družině a stravování dětí, žáků ve školní jídelně

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
  Makov 85
  570 01 Litomyšl

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
  Makov 85
  570 01 Litomyšl

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 465 635 125
  +420 465 635 127

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsamsmakov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
  Makov 85
  570 01 Litomyšl

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy
  zsams.makov@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  q23mfbm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-9968870287/0100

6. IČO

70995150

7. DIČ


8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: zsams.makov@seznam.cz
 • Prostřednictvím datové schránky: q23mfbm
 • Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy, Makov 85, 570 01 Litomyšl

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Základní škola a Mateřská škola Makov jedná:

  Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
  Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž škola jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  Zákon č. 561/2004 Sb.

  Zákon č. 563/2004 Sb.

  Zákon č. 500/2004 Sb.

  Zákon č. 250/2000 Sb.

  Vyhláška č. 48/2005 Sb.

  Vyhláška č. 74/2005 Sb.

  Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

  Licence nebyly poskytnuty.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!