Organizace vykonává činnost těchto druhů škol a školských zařízení:

  • Základní škola: s kapacitou 22 žáků, skutečnost ve školním roce 2022/ 2023: 13 žáků


  • Mateřská škola: s kapacitou 18 dětí, skutečnost ve školním roce 2022/ 2023: 18 dětí


  • Školní družina: s kapacitou 18 žáků, skutečnost ve školním roce 2022/ 2023: 13 žáků


  • Školní jídelna: s kapacitou 40 jídel, skutečnost ve školním roce 2022/ 2023: 38 jídel


Od společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. jsme získali sponzorským darem 7 notebooků.


                Od září 2021 do června 2023 jsme zapojeni do projektu:

ŠABLONY III Makov
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020718
1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Výše poskytnuté finanční podpory - schválené dotace: 432 906,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Popis a cíle projektu:

Projekt je realizován v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_080  "Šablony III".Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání, zlepšení výsledků dětí a žáků a rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro své budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora při společném vzdělávání dětí a žáků, tandemová výuka a rozvojové aktivity ve spolupráci s odborníky z praxe.

Vybrané aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce (povinná aktivita) - pro MŠ
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce (povinná aktivita) - pro ZŠ
  • Tandemová výuka v ZŠ


Jsme zapojeni do:

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!