Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy

O nás

Jsme společné zařízení Základní a mateřské školy v Makově, okres Svitavy.

Základní škola i mateřská škola se nachází ve dvou samostatných budovách blízko sebe v malebné obci Makov na cestě z Litomyšle do Nových Hradů. Obec je obklopena krásným a poklidným okolím. Děti mají možnost vybudovat si pěkný vztah k přírodě i ke zvířatům. Nabízí se zde možnosti spolupráce s místními farmáři a organizacemi (hasiči, Sokol, ...). Díky podpoře obecního úřadu se v mateřské škole ani ve školní družině neplatí školné.

V budově ZŠ probíhá dopoledne výuka a odpoledne se děti ve družině věnují zájmovým, odpočinkovým i sportovním aktivitám.

Mateřská škola slouží dětem předškolního věku k hravým i vzdělávacím činnostem. Jídelnu navštěvují i žáci ZŠ. Máme vlastní kuchyň, kde se připravuje vždy čerstvá a chutná strava.

Výhodou společného zařízení je především úzké propojení ZŠ a MŠ - návaznost předškolního a základního vzdělávání, spolupráce a konzultace pedagogů, propojení dětského kolektivu, společná příprava a účast na různých akcích - besídky, mikulášská a vánoční nadílka, výlety, návštěvy divadel, výstav, společně strávený Den dětí na Růžovém paloučku. Na spoustě aktivit se podílejí dle možností i rodiče.

Dá se říct, že vidíme děti růst od raného dětství až po vstup na druhý stupeň ZŠ. Děti mají po celou dobu pocit bezpečí, zázemí a jistot, které jsou pro ně v tomto věku nejdůležitější.


Organizace vykonává činnost těchto druhů škol a školských zařízení:

  • Základní škola: kapacita: 22 žáků, skutečnost ve školním roce 2021/22: 7 žáků

  • Mateřská škola: kapacita: 19 dětí, skutečnost ve školním roce 2021/22: 16 dětí

  • Školní družina: kapacita: 18 žáků, skutečnost ve školním roce 2021/22: 7 žáků

  • Školní jídelna: kapacita: 40 jídel, skutečnost ve školním roce 2021/22: 30 jídel


Organizace školního roku 2021/2022:

Začátek školního roku: 1. 9. 2021

Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Vydání pololetního vysvědčení: 30. 1. 2022

Pololetní prázdniny: 31. 1. 2022

Jarní prázdniny: 28. 2. – 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

Vydání vysvědčení: 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022

Začátek školního roku 2022/2023: 1. 9. 2022

Naše škola je součástí realizace projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL III

Naše škola je od září 2021 do června 2023 zapojena do projektu:


ŠABLONY III Makov

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020718

1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Výše poskytnuté finanční podpory – schválené dotace: 432 906,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Popis a cíle projektu:

Projekt je realizován v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_080 „Šablony III“. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání, zlepšení výsledků dětí a žáků a rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro své budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora při společném vzdělávání dětí a žáků, tandemová výuka a rozvojové aktivity ve spolupráci s odborníky z praxe.

Vybrané aktivity:

· Školní asistent – personální podpora MŠ

· Projektový den ve výuce (povinná aktivita) – pro MŠ

· Školní asistent – personální podpora ZŠ

· Projektový den ve výuce (povinná aktivita) – pro ZŠ

· Tandemová výuka v ZŠNaše škola byla od září 2019 do srpna 2021 do zapojena do projektu:

Personální podpora - ZŠ a MŠ Makov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012653

VÝŠE PODPORY – 763 263,00Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2019Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent - personální podpora ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.