Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
O nás

Jsme společné zařízení Základní a mateřské školy v Makově, okres Svitavy.

Obec Makov se nachází 10 km od Litomyšle směrem na Nové Hrady v blízkosti Růžového paloučku. Základní škola i mateřská škola se nachází ve dvou samostatných budovách blízko sebe. Obec je obklopena krásným okolím, kde je pro děti klid a bezpečí. Děti mají možnost vybudovat si pěkný vztah k přírodě, ke zvířatům, máme možnost spolupracovat s místními farmáři, organizacemi (hasiči, Sokol, ...). Díky podpoře obecního úřadu se v mateřské škole ani ve školní družině neplatí školné. Od školního roku 2019/2020 nabízí Obec Makov pro nově zapsané děti do ZŠ i MŠ příspěvek 1000 Kč.

V budově ZŠ probíhá dopoledne výuka a odpoledne se děti ve družině věnují zájmovým, odpočinkovým i sportovním aktivitám.

Mateřská škola slouží dětem předškolního věku k hravým i vzdělávacím činnostem. Jídelnu navštěvují i žáci ZŠ. Máme vlastní kuchyň, kde se připravuje vždy čerstvá a chutná strava.

Výhodou společného zařízení je především úzké propojení ZŠ a MŠ - návaznost předškolního a základního vzdělávání, spolupráce a konzultace pedagogů, propojení dětského kolektivu, společná příprava a účast na různých akcích - besídky, mikulášská a vánoční nadílka, výlety, návštěvy divadel, výstav, společně strávený Den dětí na Růžovém paloučku. Na spoustě aktivit se podílejí dle možností i rodiče.

Dá se říct, že vidíme děti růst od raného dětství až po vstup na druhý stupeň ZŠ. Děti mají po celou dobu pocit bezpečí, zázemí a jistot, které jsou pro ně v tomto věku nejdůležitější.


Zřizovatel školy: Obec Makov, IČO: 002276961

Základní škola a mateřská škola Makov, okr. Svitavy, příspěvková organizace

Makov 85, Litomyšl 570 01

IČO: 70995150

IZO: 600 100 731

ID datové schránky: q23mfbm

Číslo účtu: 78-9968870287/0100

Ředitelka školy: Bc. Petra Sedliská

Telefon: 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz


Organizace vykonává činnost těchto druhů škol a školských zařízení:

  • Základní škola: kapacita: 22 žáků, skutečnost ve školním roce 2018/19: 7 žáků
  • Mateřská škola: kapacita: 20 dětí, skutečnost ve školním roce 2018/19: 17 dětí
  • Školní družina: kapacita: 18 žáků, skutečnost ve školním roce 2018/19: 7 žáků
  • Školní jídelna: kapacita: 40 jídel, skutečnost ve školním roce 2018/19: 29 jídel


Organizace školního roku 2018/2019:

Začátek školního roku: 3.9. 2018

Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10. 2018

Vánoční prázdniny: 22.12. 2018 – 2.1. 2019

Vydání pololetního vysvědčení: 31.1. 2019

Pololetní prázdniny: 1.2.2019

Jarní prázdniny: 4.2. – 10.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4.2019

Vydání vysvědčení: 28.6. 2019

Hlavní prázdniny: 29.6. – 1.9.2019

Začátek školního roku 2019/2020: 2.9. 2019

Naše škola je součástí realizace projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL II. Doba realizace projektu 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021.