AKTUALITYOrganizace vykonává činnost těchto druhů škol a školských zařízení:

  • Základní škola: s kapacitou 22 žáků,


  • Mateřská škola: s kapacitou 18 dětí,


  • Školní družina: s kapacitou 18 žáků,


  • Školní jídelna: s kapacitou 40 jídel.


                Od srpna 2023 do srpna 2025 jsme zapojeni do projektu:

ŠABLONY JAK - ZŠ a MŠ Makov
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007595
1. 8. 2023 - 31. 8. 2025

Výše poskytnuté finanční podpory - schválené dotace: 664 750,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Popis a cíle projektu:

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠaZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský "OP JAK". Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání, zlepšení výsledků dětí a žáků a rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro své budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora při společném vzdělávání dětí a žáků, tandemová výuka a rozvojové aktivity ve spolupráci s odborníky z praxe. 

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Vybrané aktivity:

  • Školní asistent MŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • Školní asistent ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ


Jsme zapojeni do:

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!